กิจกรรมต่างๆ ของทาง บริษัท ดอยซิลเวอร์แฟคตอรี่ จำกัด

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ให้เกียรติมาเยี่ยมดอยซิลเวอร์

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ให้เกียรติมาเยี่ยมดอยซิลเวอร์

ออกงานที่คลองผดุงได้มีโอกาส พบท่านนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันโอชา

ออกงานที่คลองผดุงได้มีโอกาส พบท่านนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันโอชา

บริษัท ดอยซิลเวอร์แฟคตอรีจำกัด ได้รับรางวัล PM AWARD โดยคุณ สมชาย รุ่งรชตะวาณิช เข้ารับด้วยตนเอง

บริษัท ดอยซิลเวอร์แฟคตอรีจำกัด ได้รับรางวัล PM AWARD โดยคุณ สมชาย รุ่งรชตะวาณิช เข้ารับด้วยตนเอง

บริษัท ดอยซิลเวอร์แฟคตอรีจำกัด ได้รับรางวัล PM AWARD โดยคุณ สมชาย รุ่งรชตะวาณิช เข้ารับด้วยตนเอง

บริษัท ดอยซิลเวอร์แฟคตอรีจำกัด ได้รับรางวัล PM AWARD โดยคุณ สมชาย รุ่งรชตะวาณิช เข้ารับด้วยตนเอง

ทีน สราวุฒิ พุ่มทอง และทีมงาน มาถ่ายทำรายการ ขนส่งไม่จำกัด ที่บริษัท ดอยซิลเวอร์แฟคตอรี่ จำกัด