บริษัทดอยซิลเวอร์แฟคตอรี่ จำกัด

205 หมู่ 1 บ.นาป่าน ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน 55120

โทร : (66)0-5479-1650 , (66)081-5682434

(66)081-8846325  IDLINE  081-8846325

www.doisilver-factory.com

Email: pimpon@doisilver-factory.com

Email: puripatwee@hotmail.com

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม